Opatření v souvislosti s onemocněním COVID- 19

20.01.2021 10:22

Pro mateřské školy k 20.1..2021 bez omezení s možností zpěvu i tělesné výchovy. K případnému uzavírání mateřských škol bude docházet pouze 

v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.