Naše škola sídlí ve stejné budově od svého založení. Nepodařilo se nám zjistit přesný rok, kdy začal v Hradešicích fungovat žňový útulek pro děti, ale s největší pravděpodobností se jedná o rok 1946. V tomto roce sem začaly docházet první děti, nosily si s sebou svačinu a na oběd odcházely domů. V té době už zde dvacet let sídlila obecní škola. Útulek fungoval jenom v době zemědělských prací, v zimě děti zůstávaly doma.

Mateřská škola se nachází  u hlavní silnice, spojující Horažďovice a Klatovy. Parkoviště je přímo v areálu školky. MŠ využívá prostory o velikosti 450 metrů čtverečních, včetně moderně vybavené zahrady. V posledních letech prošel celý objekt rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, ale přesto se nevytratil duch předchozích generacím, které prošli zdejší školkou a budova si zachovala zvláštní atmosféru.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiálem pro výtvarné a pracovní činnosti je dobré a rozmanité. Třídy jsou zařízeny novým dřevěným nábytkem. Děti se významnou měrou podílejí na úpravě a výzdobě prostor školy. K herní činnosti je využívána nejen samotná herna, ale k velké radosti dětí velmi často také tělocvična. Zde jsou k dispozici lavičky, ribstole, trampolína, švédská bedna, překážková dráha, obruče, padák, rehabilitační míčky.

Máme možnost poznávat přírodu i jednolivé ekosystémy. Na vycházky chodíme do lesa, k rybníkům, na pole, louky, k potokům. Děti zde čerpají mnoho poznatků a učí se respektu k přírodě. Setkáváme se téměř denně s prácemi v zemědělství. Často organizuje vycházky do okolí právě se záměrem pozorovat stroje při práci na polích a loukách. Snažíme se dětem přibližovat lidové zvyky, tradice, svátky během roku. K tomu využíváme i netradiční výtvarné techniky (např. artefiletiku). Velmi důležité je vytvářet fungující spolupráci mezi školkou a rodinou, to se nám daří a rodičům proto patří naše poděkování.

Ve školním roce 2016/2017  je zapsáno 18 dětí, 9kluků a 9 holek ve věku 3-7 let. Děti ve věku 2 let jsou přijímány vyjímečně. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je nastaven právě pro děti od 3 let. Proto je vhodné, aby děti do dovršení tohoto věku byly opečovávány maminkou, než vzdělávány paní učitelkou. V letošním roce jsme naší třídu pojmenovali: "Třída koťátek, kocourků a kočiček". A oni si pozvali na pomoc kočičku Pacičku, která nás bude provázet celým školním rokem.

Od 1. 1. 2005 je naším zřizovatelem Obec Hradešice. Díky její finanční pomoci neplatí rodiče školné, se zachováním bezplatného vzdělávání počítáme i do budoucna. Škola je jednotřídní a má dvě součásti – mateřskou školu a jídelnu. 

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce

Robert Fulghum

(úvodní úryvek z knihy, které se prodalo přes 14 miliónů výtisků v 93 zemích po celém světě)

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.

Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech –

DÍVEJ SE.